Iz vrtca v šolo

 

V  šolskem letu 2015/2016 smo sodelovali z vrtcem po že ustaljenih tirnicah. V jesenskem času, je v naši šoli na Novem svetu, potekal skupni timski sestanek sodelujočih vzgojiteljic in pomočnice ravnateljice iz vrtca ter učiteljic 1. r. , vzgojiteljic in pomočnice ravnateljice iz naše šole.

Dogovorili smo se o poteku sodelovanja posameznih skupin ter o raznih drugih  takrat aktualnih vsebinah. Ugotovili smo, da imajo v vrtcu pet skupin otrok pred vstopom v šolo, mi pa štiri prve razrede, zato smo določili en prvi razred, ki je dvakrat sodeloval z različnima vrtčevskima skupinama.

V jesenskem času smo vrtec obiskali mi. Tam so se naši učenci zaigrali ter obujali svoje lepe spomine na bivanje v vrtcu, hkrati pa so  navezovali prijateljske stike; v pomladanskem času pa so nas v šoli obiskali oni, kjer smo jim predstavili urico pouka.

Sodelovanje je potekalo prijetno in v zadovoljstvo vrtčevskih in šolskih otrok. Radi so se pogovarjali, si med seboj pomagali ter začutili razliko med sproščeno igrivostjo ter že prav malo učenostjo.

Naslednje šolsko leto, bo naš timski sestanek vseh sodelujočih, potekal v vrtcu, saj se vsakoletno izmenjujemo.

Zapisala Marjetka Benedik