Hišni red

Vsebina

S hišnim redom se določa: območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor; poslovni čas in uradne ure; uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora; ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče; način informiranja učencev in staršev.

Območje šole

Hišni red velja za območje šolskih prostorov v šolskih zgradbah in okolici.

V šolski prostor spadajo vsi prostori šole na Šolski ulici 1, šolske površine (na severni strani športni park, na južni strani park in parkirišče pred šolo, na vzhodni strani območje od šolske stavbe do Šolske ulice in parkirišče na zahodni strani šolske stavbe) ter drugi prostori, na/v katerih se izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije …).

V šolski prostor spadajo tudi vsi prostori šole na Novem svetu 18, šolske površine (na južni strani šolsko igrišče, na vzhodni strani parkirišče, na severni strani dvorišče z vhodom in zelenica) ter drugi prostori, na/v katerih se izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije …).

Odgovornost šole na območju šole velja za čas, ko na njem poteka vzgojno-izobraževalni proces. Šola ne odgovarja za učence, ki se zadržujejo na šolskih površinah v prostem času, prav tako ne za tiste učence, ki ne upoštevajo pravil šolskega reda ali neopravičeno izostajajo od pouka.

Poslovni čas, uradne ure

Poslovni čas šole je od 6.00 do 17. ure.

Uradne ure tajništva šole, računovodstva, knjižnice so od 7.00 do 14.00. Uradne ure vodstva šole, svetovalne službe so od 7. do 14. ure in v času popoldanskih govorilnih ur.

Uradne ure učiteljev so v času govorilnih ur.

Uporaba šolskega prostora

Šola je prostor, v katerem se zadržujejo le zaposleni in praviloma tisti učenci, ki so glede na šolski okoliš vpisani v šolo. Za vse dejavnosti v šoli je pripravljen urnik, ki ga morajo zaposleni, učenci, njihovi starši in drugi obiskovalci upoštevati.

V dogovoru z vodstvom šole se lahko šolski prostori uporabljajo tudi za druge dejavnosti.

Organizacija nadzora

Nadzor nad izvajanjem vstopa v šolo v Šolski ulici 1 skozi glavni vhod do začetka pouka izvajajo dežurni delavci šole in učenci. Zjutraj odklepa vhodna vrata hišnik. Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, odmorov, malice ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, večnamenskem prostoru, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole. Jutranji nadzor opravi hišnik, po pouku in v večernem času so za zaklepanje prostorov šole zadolžene čistilke. Nadzor nad objektoma v nočnih urah opravlja varnostna služba.

Zagotavljanje varnosti

V šolskih prostorih zagotavljajo varnost vsi zaposleni delavci in učenci šole.

Vzdrževanje reda in čistoče

Za vzdrževanje reda in čistoče območja šole so odgovorni vsi zaposleni, učenci in ostali uporabniki. Čiščenje okolice šole izvajajo učenci skupaj z razrednikom po vnaprej določenem razporedu in hišnika ter čistilke.

Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolice šole izvaja hišnik.

Informiranje učencev in staršev

Učence z nujnimi informacijami obveščamo preko centralnega ozvočenja. Šola obvešča starše in učence na oglasnih deskah, na spletni strani šole, v šolski publikaciji, s pisnimi obvestili, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Hišni red velja od 1. 9. 2009 dalje.

Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. S primernim vedenjem in upoštevanjem hišnega reda bomo k temu prispevali vsi.

(Skupno 1.323 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost