Kolesarski izpit

Usposabljanje za vožnjo s kolesom ter teoretični in praktični del izpita izvajamo v 5. razredu devetletne osnovne šole po predpisanem programu.

Del teoretičnih vsebin se učenci naučijo že v sklopu rednega pouka od 1. – 5. razreda, glavni del učenja pa poteka v 5. razredu izven pouka pri interesni dejavnosti. Pri poučevanju in učenju prometnih pravil ter predpisov uporabljamo spletno učilnico Kolesar na portalu SIO.

K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo učenci šele, ko dokažejo svoje znanje prometnih predpisov in poznavanje varnega kolesarjenja. Teoretični del izpita učenci opravljajo s pomočjo računalnika.

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita sledi vožnja s kolesom na poligonu. Ko učenec dokaže, da obvladuje kolo in je njegova vožnja dovolj varna cesto, dobi nepotrjeno kolesarsko izkaznico, ki jo podpiše eden od staršev (skrbnik). Učenec jo vrne koordinatorju prometne vzgoje in šele takrat se lahko nadaljuje praktični del usposabljanja – praktična vožnja v prometu.

V skupinah po pet učencev, učenci, skupaj s koordinatorjem, kolesarijo. V resničnih prometnih situacijah se učijo pravilnega ravnanja pri vožnji s kolesom.

Zaključek usposabljanja je samostojna vožnja v prometu. Učitelji ali zunanji sodelavci na kontrolnih točkah ocenjujejo ustreznost kolesarjenja posameznikov in pišejo zapisnik. Koordinator prometne vzgoje s pomočjo zapisnikov preveri, kako so učenci opravili vožnjo.

Učenci opravijo kolesarski izpit, če so pri samostojni vožnji v prometu dokazali, da znajo pravilno ravnati v resnični prometni situaciji in vozijo varno.

Po uspešno opravljenem usposabljanju za vožnjo s kolesom: teoretičnem in praktičnem delu, učenci pridobijo dovoljenje za samostojno kolesarjenje v prometu – kolesarsko izkaznico.

Šele po vsem tem lahko kolesarijo v prometu brez spremstva odraslih!

Več o tem si lahko preberete na spletni strani AVP – KOLESARSKI IZPITI.

 

 

(Skupno 1.305 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost